Keuring water

Nu aanvragen.

// Wanneer is de keuring verplicht?

Sinds 1 januari 2005 is de keuring van alle nieuwe sanitaire installaties verplicht, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.

Keuringen zijn verplicht:

 • voor de eerste ingebruikname
 • bij belangrijke wijzigingen
 • bij heringebruikname na een afsluiting wegens een onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van de verbruiker of voor de volksgezondheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening
 • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant

// Voorlopig gekeurd tappunt

Hebt u reeds water nodig tijdens de bouwfase? Uw drinkwaterbedrijf kan dan een voorlopig gekeurd tappunt (minibinneninstallatie) leveren waardoor u onmiddellijk over water beschikt alvorens uw sanitaire installatie is afgewerkt. Na afloop van de (ver)bouw(ings)werken is in elk geval een basiskeuring noodzakelijk voor de eerste ingebruikname. U kan ook zelf de installatie doen maar vooraleer u dit tappunt effectief kan gebruiken moet het gekeurd worden.

// Basiskeuring

Dit is de voornaamste keuring. Er wordt nagegaan of uw sanitaire installatie in overeenstemming is met voorschriften van het 'Technisch Reglement water bestemd voor menselijke aanwending' van AquaFlanders.

// Wat heb ik nodig voor de keuring?

Om een huishoudelijke basiskeuring te kunnen uitvoeren moeten minimaal volgende elementen van de binneninstallatie aanwezig zijn:

 • warmwaterproductie
 • centrale verwarming
 • toilet
 • bad / douche met kranen
 • keukenkraan
 • lavabo met kraan
 • bijvulinstallatie voor tweedecircuitwater (vb. regenwater of eigen waterwinning)

Een basiskeuring is niet mogelijk wanneer de centrale beveiliging nog niet aanwezig is.

Ingeval maximaal één van bovenstaande toestellen met uitzondering van de centrale beveiliging niet aanwezig is, kan een basiskeuring van de installatie uitgevoerd worden. Wanneer nog niet alle elementen aanwezig zijn op moment van keuring, dient na voltooiing van de binneninstallatie een bijkomende keuring verplicht te worden aangevraagd.

Ingeval twee of meerde toestellen ontbreken kan geen basiskeuring plaatsvinden, tenzij de toestellen niet voorzien zijn in de installatie. 

Volgende documenten moeten in drievoud aanwezig zijn bij de keuring:

Het is belangrijk dat u op de toestellenlijst duidelijk het merk en type van elk toestel noteert. De keurder controleert of het toestel beveiligd is. Ook niet-geïnstalleerde toestellen moeten reeds vermeld worden op de toestellenlijst en moeten aanwezig zijn op het moment van de keuring.

// Voorbeelden van te keuren toestellen

volgende toestellen zijn voorbeelden van te keuren toestellen:

 • huishoudelijk sanitair: mengkranen, wc's, urinoirs, wasmachine, vaatwasmachine, (Amerikaanse) koelkast, steamer,...
 • waterbehandeling: onthardingsinstallatie, demineralisatie, omgekeerde osmose,...
 • wateropslag: waterreservoirs en hemelwaterput
 • drukverhoging: opjaagpomp
 • verwarmingsinstallatie: cv-installatie en boilers
 • airconditioning met water
 • sproei-installatie
 • koelwater
 • stoomproductie en industriële warmtewisselaars
 • productiewater
 • brandbeveiliging: muurhaspels, sprinklerinstallatie, brandhydranten,...
 • bijvulling zwembad
 • tweedecircuitwater (vb. hemelwater of eigen waterwinning)

// Tarieven

Studio: 125,00 euro
Appartement: 125,00 euro
Woning: 125,00 euro

Prijzen inclusief BTW.

*** Wanneer u meerdere diensten afneemt bij De Marktlinde kan u genieten van BUNDELKORTINGEN.
Klik hier voor meer informatie. ***