Aanbevelingen op het EPC

Nu aanvragen.

// Aanbevelingen in kleur

aanbevelingen voor uw renovatie. Het EPC geeft aanbevelingen en tips om het label van uw woning of appartement te verbeteren.

Naast elke aanbeveling staat een visueel icoontje in kleur. Elke aanbeveling krijgt een rode, oranje, gele of lichtgroene kleur.

De rode en oranje aanbevelingen zijn prioritair. Deze pak je best zo snel mogelijk aan. Consulteer een specialist om de beste en meest logische volgorde te plannen waarin je deze werken uitvoert.

De gele aanbeveling heeft steeds betrekking op zonne-energie. Heb je geen PV-panelen of zonnecollectoren, dan krijg je hier een aanbeveling en prijsindicatie vanuit de zonnekaart.

De lichtgroene aanbevelingen zijn al energiezuinig en voldoen in principe aan de nieuwbouwnormen van 2006, maar voldoen nog (net) niet aan de energiedoelstelling voor 2050. Deze werken zijn niet prioritair, maar het kan geen kwaad om deze in het achterhoofd te houden bij latere verbouwingen.

In het geval van een eengezinswoning, geeft het EPC voor de rode, oranje en gele aanbevelingen ook een automatische kostenraming.

energielabel na renovatie. Het EPC toont hoe het label verbetert nadat een aanbeveling is uitgevoerd.

 

// Aandachtspunten

aandachtspunten bij uw renovatie. Het EPC geeft aandachtspunten mee over het ventilatiesysteem, sanitair warm water, de luchtdichtheid en het zomercomfort van de woning.  Hier worden geen prijsindicaties voor gegeven. Het is echter belangrijk om ook deze zaken onmiddellijk te integreren in je renovatieplan. Zo komt u later niet voor onvoorziene verrassingen te staan.

 

// Het EPC geeft automatische aanbevelingen

Het advies en de kostenramingen op het EPC worden automatisch gegenereerd. Het is dus niet de energiedeskundige die dit opstelt. De energiedeskundige kan het advies en de prijzen niet aanpassen, verwijderen of van volgorde veranderen.
Bij de opmaak van het EPC wordt rekening gehouden met de energetische aspecten van de woning. Het bewonersgedrag, met andere woorden, hoe de bewoners omspringen met energie, hoe de gezinssamenstelling is enz. wordt niet meegerekend bij de opmaak van het EPC.

Ook over andere niet-energiegerelateerde zaken kan het EPC geen uitspraak doen. Bij de opmaak van het EPC wordt geen rekening gehouden met bv. het al dan niet beschermd karakter van gevels. Voor elk stuk gevel dat niet voldoende geïsoleerd is, wordt geadviseerd om dit te isoleren. Het is aan een specialist om in te schatten in welke mate dit wel of niet mogelijk is.

Ook vocht- en stabiliteitsproblemen zijn geen deel van het EPC. Bijvoorbeeld bij isolatiewerken aan het dak zal het EPC geen uitspraak kunnen doen over de noodzaak tot het vervangen van de draagstructuur; deze kostenpost zit dus nooit vervat in de prijzen op het EPC.

Gebruik het advies op het EPC dus als startpunt. Consulteer altijd een specialist vooraleer aan de werken te starten en doe voor een concrete kostenraming steeds beroep op een architect of een aannemer.

Wat met woningen in slechte staat? In sommige situaties kan sloop en heropbouw ook een optie zijn.