Plaatsbeschrijving

Nu aanvragen.

PlaatsbeschrijvingOp deze pagina:

Wat is een plaatsbeschrijving bij aanvang en einde huur ?
Op welk moment wordt de plaatsbeschrijving opgesteld ?
Hoe verloopt een plaatsbeschrijving bij een huurovereenkomst ?
Wie betaalt de plaatsbeschrijving ?
Tarieven

De plaatsbeschrijving bij start en beëindiging van de huurovereenkomst. 
De Marktlinde is beëdigd vastgoedexpert bij KAVEX (Kamer Van Vastgoedexperten).

// Wat is een plaatsbeschrijving bij aanvang en einde huur ?

De plaatsbeschrijving is een geschreven en gedetailleerde beschrijving van de toestand waarin het gehuurde goed zich bevindt.
De plaatsbeschrijving bij aanvang huur beschrijft de toestand van de plafond-, muur- en vloerbekledingen, van het sanitair en de verwarmingstoestellen, ramen en deuren, enz. … en dit in alle lokalen van het gebouw.
De plaatsbeschrijving bij einde huur omhelst de teruggave van de gehuurde goederen aan de verhuurder door de overhandiging van de sleutels en de raming van de huurschade ten laste van de uittredende huurder.
Een plaatsbeschrijving kan ook als bewijsmateriaal dienen op een rechtbank.
Is een plaatsbeschrijving verplicht ?
Sinds 18 mei 2007 is de nieuwe huurwetgeving van kracht en is een plaatsbeschrijving bij elke huurovereenkomst niet langer facultatief.
Het gewijzigde artikel 1730 van BW bepaalt dat de partijen verplicht zijn een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Alle contractuele bepalingen welke in strijd zijn met het artikel 1730 zijn nietig.
Deze plaatsbeschrijving dient toegevoegd te worden, als bijlage, bij registratie van het huurcontract

// Op welk moment wordt de plaatsbeschrijving opgesteld ?

De plaatsbeschrijving bij aanvang huur moet worden opgemaakt binnen de 15 dagen voor een huurperiode van minder dan één jaar, binnen de maand voor een huurperiode meer dan één jaar.
De plaatsbeschrijving bij einde huur moet worden opgemaakt tussen de datum dat de huurder zijn meubelen verwijderd en de einddatum van de huurovereenkomst, waarbij de huurder het recht heeft om de gehuurde lokalen te betrekken tot de allerlaatste dag.

// Hoe verloopt een plaatsbeschrijving bij een huurovereenkomst ?

Bij bestelling van de opdracht wordt er een mandaat tot plaatsbeschrijving ingevuld en ondertekend door alle belanghebbende partijen. Dit standaarddocument is te downloaden via deze link.
 Er wordt een afspraak gemaakt waarop Ik, Dirk Verachtert : beëdigd vastgoedexpert bij Kavex, ter plaatse komt  en alles noteert wat in en rond de woning zichtbaar is. Op kantoor wordt de opname omgezet in een tekstdocument.
Bij de opname wordt een zeer gedetailleerde fotoreeks gemaakt. Die fotoreeks kan afhankelijk van het type gebouw over de honderd foto's bevatten.
Er wordt een dossier gemaakt in tweevoud dat de tekst en de kleurafdrukken van de foto's bevat. Deze bundels worden via mail verstuurd naar huurder en verhuurder , waarna de partijen binnen de vier dagen een bevestigingsmail van ontvangst dienen terug te sturen , of bij ontbreken hiervan zal de plaatsbeschrijving   aangetekend  verstuurd  worden aan de huurder en verhuurder.
Om de tegensprekelijkheid te garanderen kunnen de partijen nog altijd hun opmerkingen doorsturen, maar dit aangetekend en binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van de beschrijving.

// Wie betaalt de plaatsbeschrijving ?

De kosten voor het opstellen van de beschrijving worden door huurder en verhuurder elk voor 50% gedragen, tenzij anders vermeld in het huurcontract.

// Tarieven

Studio: vanaf 250,00 euro
Appartement: vanaf 315,00 euro (**)
Duplex-appartement: vanaf 360,00 euro (***)
Woning (halfopen of gesloten bebouwing): vanaf 367,00 euro (**)
Woning (open bebouwing): vanaf 395,00 euro (***)
Overige: Op aanvraag


(**) = max 2 slaapkamers.
(***) = max 3 slaapkamers.

Prijzen inclusief BTW.

*** Wanneer u meerdere diensten afneemt bij De Marktlinde kan u genieten van BUNDELKORTINGEN.
Klik hier voor meer informatie. ***

De Marktlinde is beëdigd vastgoedexpert bij KAVEX (Kamer Van Vastgoedexperten).

Download het standaarddocument als opdracht voor de plaatsbeschrijving hier.