Keuring van mijn waterinstallatie

Nu aanvragen.

Je waterbedrijf zorgt ervoor dat er perfect drinkwater bij jouw thuis uit de kraan komt. De waterbedrijven hebben de verantwoordelijkheid om toe te zien op de kwaliteit van het water. Om deze kwaliteit te kunnen garanderen, ook bij jouw thuis, is een keuring van je waterinstallatie noodzakelijk. Zelf ben je verantwoordelijk voor de correcte aansluiting van deze installatie en alle bijhorende toestellen. Zo mag er geen verbinding zijn tussen het drinkwaternet en een ander waternet, bijvoorbeeld van regenwater of een eigen waterwinning, en zijn er specifieke vereisten voor de aansluiting van de toestellen. Daarom zal iedere nieuwe installatie, maar ook een installatie die grondig gewijzigd of uitgebreid werd, onderworpen worden aan een keuring vooraleer ze in gebruik genomen kan worden.Op 1 januari 2021 werd de huidige keuring van de sanitaire binneninstallatie uitgebreid en werden er 2 nieuwe keuringen van ingevoerd. Deze 3 keuringen (zie verder) worden samengevat onder de term 'keuringen waterinstallaties'.Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

 

// De huidige keuring wordt uitgebreid.

Naast de bestaande controles, wordt er vanaf 1/1/2021 ook gecontroleerd of er correct gebruikgemaakt wordt van de verschillende soorten water (drinkwater van het openbare drinkwaternet, grondwater, putwater, regenwater, ...).

Om dit te controleren worden er naast de keuring van de aangesloten binneninstallatie 2 nieuwe keuringen in het leven geroepen: de keuring van de niet-aangesloten binneninstallatie en de keuring van de installatie voor tweedecircuitwater:

Keuring aangesloten binneninstallatie

De binneninstallatie is aangesloten op het openbaar waternetwerk, dus we moeten terugstroming vermijden. Terugstroming kan ervoor zorgen dat de waterkwaliteit in de installatie en het openbaar waterwerk verslechtert. Waterbedrijven moeten drinkwaterkwaliteit garanderen tot aan je kraan. Daarom moeten ze er zeker van zijn dat je leidingnet en hierop aangesloten toestellen correct en reglementair geïnstalleerd zijn en werken.
De keuring beoordeelt of de binneninstallatie:

 1. conform kan aangesloten worden op het waternetwerk zonder risico dat het openbaar waternetwerk vervuild wordt door jouw binneninstallatie.
 2. gebruiksconform is zodat het water niet kan terugstromen van een toestel (bv. cv-ketel) naar je binneninstallatie.

Keuring niet-aangesloten binneninstallatie

De niet-aangesloten binneninstallatie is een installatie die ander water dan dat van het openbaar waternetwerk gebruikt (bv. putwater) als drinkwater (om te drinken, eten klaar te maken, te douchen, tanden te poetsen …). Alle niet-aangesloten binneninstallaties, met of zonder (toekomstige) verbinding met het openbaar waternetwerk, moeten dus ook gebruiksconform zijn. Dit wil zeggen dat

 1. het water niet kan terugstromen van een toestel (bv. cv-ketel) naar je niet-aangesloten binneninstallatie
 2. er geen verbinding kan zijn tussen de niet-aangesloten binneninstallatie en de binneninstallatie

Keuring installatie voor tweedecircuitwater

De installatie voor tweedecircuitwater (bv. regenwater, ook bij bedrijven met grijs water of proceswater) moet gekeurd worden. Een verkeerd gebruik van tweedecircuitwater houdt risico’s in.
Er wordt gecontroleerd of het tweedecircuitwater:

 1. in afzonderlijke leidingen stroomt en nergens in contact kan komen met de binneninstallatie en niet-aangesloten binneninstallatie
 2. niet gebruikt wordt als drinkwater en of er genoeg voorzorgsmaatregelen genomen zijn om verkeerd gebruik te voorkomen. Het mag wel gebruikt worden om schoon te maken, planten water te geven, het toilet door te spoelen …) 

Wil je tweedecircuitwater gebruiken voor drinkwatertoepassingen? Dan moet dit water voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en ben je zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de kwaliteit van het water. In het laatste geval is dit water geen tweedecircuitwater meer, maar water bestemd voor menselijke consumptie. Hiervoor vraag je een keuring niet-aangesloten binneninstallatie aan.

Deze flowchart kan je helpen om te beslissen welke keuring je moet aanvragen.

 

// De conformiteitsbeoordeling wordt opgesplitst.

De keurder kijkt na of de installatie gebruiksconform en conform is voor aansluiting.

 • Conform voor aansluiting wil zeggen dat je water niet kan terugstromen naar het openbaar waternetwerk. Is dat in orde, dan sluit het waterbedrijf je na de keuring aan op het openbaar waternetwerk (enkel bij de keuring van de aangesloten binneninstallatie).
 • Gebruiksconform betekent dat je water niet kan terugstromen in of naar de (al dan niet aangesloten) binneninstallatie en dat je tweedecircuitwater veilig gebruikt ( dus niet om te drinken, koken, af te wassen, douchen …).

 

// In de volgende gevallen is een keuring verplicht

 • vóór de eerste ingebruikname
 • bij belangrijke wijzigingen
 • bij heringebruikname na een afsluiting wegens een onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van de verbruiker of voor de volksgezondheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening, op verzoek van de exploitant (enkel bij de keuring van de (niet-) aangesloten binneninstallaties)
 • na vaststelling van een inbreuk op de wettelijke en technische voorschriften, op verzoek van de exploitant
 • nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de binneninstallatie (nieuw!)

// Inventaris en uitvoeringsplan

Wanneer je een keuring aanvraagt, ben je verplicht een uitvoeringsplan en inventaris van de waterinstallatie met de nodige bewijsstukken ter beschikking te stellen aan de keurder. Een sjabloon van inventaris en een handleiding van hoe je deze inventaris moet invullen, vind je hieronder. De keurder zal deze inventaris valideren, maar je bent als klant wel verantwoordelijk om de juiste en volledige informatie aan te leveren.

 

// Wanneer kan er gekeurd worden?

De keuring kan pas gebeuren wanneer de waterinstallatie volledig is. Dit wil zeggen dat alle toestellen aanwezig en aangesloten moeten zijn. De lavabo’s, keuken, toiletten etc. moeten dus geplaatst zijn. Wanneer nog niet alle toestellen geplaatst zijn (bv. tweede badkamer nog niet volledig afgewerkt), kan er vaak toch al een keuring plaatsvinden op voorwaarde dat er een minimaal aantal toestellen aanwezig is – zie hieronder. Achteraf zal de keurder dan nog een tweede keer langskomen voor een keuring belangrijke wijziging.

Alvorens de keuring van de waterinstallatie kan plaatsvinden, dienen minimaal 6 van de 7 onderstaande toestellen geplaatst en aangesloten te zijn (tenzij niet voorzien). Wanneer er twee of meer toestellen uit deze lijst ontbreken, kan er geen keuring gebeuren:

 • Alle toestellen voor warmwaterproductie
 • Centrale verwarming
 • Toilet
 • Bad en/of douche met kranen
 • Keukenkraan
 • Lavabo met kranen
 • Bijvulinstallatie voor tweedecircuitwater

Wanneer nog niet alle elementen aanwezig zijn op moment van keuring, maar deze zijn wel voorzien in de waterinstallatie, dient na voltooiing van de installatie een keuring verplicht belangrijke wijziging te worden aangevraagd.

 

// Hoe verloopt een keuring?

STAP 1: Je vraagt een keuring aan

Vraag  hier een keuring aan. ( voor woningen, appartementen, algemene delen appartementen, eenvoudige installaties van niet residentiele gebouwen : kantoren, winkels, kleinhandel,….) Voor sanitaire binneninstallaties die niet voor normaal huishoudelijk gebruik bestemd zijn, dient de keuring verplicht door je waterbedrijf te gebeuren ( voorbeeld gemeentelijk zwembad, fabrieken, industrie)

STAP 2: De keurder komt bij je langs

Op het moment van de keuring moeten volgende documenten aanwezig zijn:

Volgende documenten moeten in drievoud aanwezig zijn bij de keuring:

 • Het uitvoeringsplan (= schema van uw waterinstallatie)
 • Een ingevulde inventaris. Op de inventaris vul je alle toestellen in die aanwezig zijn in je waterinstallatie (zowel op drinkwater als ander water)

De keurder controleert tijdens de keuring of de inventaris overeenkomt met de toestellen die geplaatst zijn en of de toestellen de juiste beveiliging hebben. Een toestel dat geen, of een foutieve, beveiliging heeft zal leiden tot een niet-conformiteit.

Stap 3: Na afloop van de keuring

Je ontvangt na betaling factuur een digitaal keuringsattest waarop het resultaat staat van de keuring van je sanitaire binneninstallatie. Dit keuringsattest hou je zelf bij, samen met de toestellenlijst en het uitvoeringsplan. De keurder bezorgt je waterbedrijf een digitaal exemplaar van dit keuringsattest.

Je installatie is conform
De keurder stelt een keuringsattest op. Na ontvangst van dit attest van conformiteit kan je installatie in dienst gesteld worden.

Je installatie is conform, met herstelmaatregelen
Wanneer je installatie ‘conform met herstelmaatregelen’ is, kan dit betekenen dat je installatie op het moment van de keuring nog niet volledig is (bv. tweede badkamer die later wordt afgewerkt). Na de voltooiing van de installatie moet je een keuring aanvragen om het uitgebreide gedeelte te laten controleren en zo je volledige installatie conform te laten maken. In tussentijd kan je al wel de waterlevering aanvragen. Daarnaast kunnen er ook inbreuken zijn die geen invloed hebben op de conformiteit, maar die je wel dient te herstellen en waarvoor je nadien ook een herkeuring moet aanvragen.Je installatie is niet conform
De keurder stelt een keuringsattest op met vermelding van de inbreuken. Nadat je de inbreuken hebt hersteld, vraag je een herkeuring aan. Pas wanneer je installatie helemaal conform verklaard is, kan je deze in gebruik nemen. Wanneer je dit niet naleeft, dan kan je watertoevoer geschorst worden.

 

// Soorten keuringen

1. Eentapskeuring

De ééntapsinstallatie is een beperkte, verzegelde installatie met één tappunt, waarmee je tijdens de bouwfase tijdelijk over werfwater kan beschikken. Je kan maximaal 2 jaar gebruikmaken van de ééntapsinstallatie. Na afwerking en vóór ingebruikname van je installatie, is het noodzakelijk om meteen een keuring eerste ingebruikname aan te vragen (dus vóórdat je in je nieuwe huis gaat wonen!).
De waterbedrijven kunnen kosten aanrekenen bij het verbreken van de verzegeling van de ééntapsinstallatie en/of verlengde dossieropvolging van meer dan 2 jaar. Dit is afhankelijk van je waterbedrijf.

2. Keuring eerste ingebruikname

Dit is de voornaamste keuring. Er wordt nagegaan of je installatie in overeenstemming is met de voorschriften van het ‘Technisch Reglement water bestemd voor menselijke aanwending’ van AquaFlanders en de ‘technische voorschriften’ van Belgaqua. Je kan deze documenten hier downloaden (www.aquaflanders.be en www.belgaqua.be). Daarnaast wordt er ook gecontroleerd op correct gebruik van verschillende types water.

3. Specifieke keuring

Je kan een specifieke keuring aanvragen wanneer er enkel een onderdeel van je waterinstallatie beoordeeld moet worden, los van de volledige installatie (bijvoorbeeld: badkamer, keuken, zwembad, …). Deze keuring kan ook voorafgaand aan een keuring eerste ingebruikname gebeuren. Er wordt geen uitspraak gedaan over de conformiteit van de volledige installatie. Wanneer er een keuring eerste ingebruikname wordt gedaan, wordt de volledige installatie opnieuw gekeurd.

4. Keuring belangrijke wijziging

Keuring die van je installatie die wordt uitgevoerd nadat er een wijziging is uitgevoerd aan je waterinstallatie. Enkel het gewijzigde deel wordt gekeurd, op voorwaarde dat de niet gekeurde delen reeds beschikken over een geldig keuringsattest. Indien de ongewijzigde delen reeds keuringsplichtig zijn (vanaf 2004) maar niet beschikken over een geldig keuringsattest, zal de hele installatie gekeurd worden.
Indien er ongewijzigde delen voorkomen in de installatie die nog niet gekeurd werden en ook niet keuringsplichtig zijn (van voor 2004), zal er enkel op grote risico's voor uw gezondheid gecontroleerd worden.

5. Herkeuring

Wanneer een keurder je waterinstallatie niet-conform verklaard heeft, dient er nadien een herkeuring te gebeuren.

 

// Wat is een belangrijke wijziging?

Hieronder vind je een niet limitatieve lijst van belangrijke wijzigingen waarvoor je verplicht bent een keuring aan te vragen:

 • er wordt overgeschakeld van regen- of putwater naar kraanwater
 • er een regen- of grondwatersysteem wordt gestoken waardoor ander water dan kraanwater gebruikt kan worden
 • er een bijvulsysteem op regenwatercircuit wordt gestoken
 • er op vraag van de klant een aftakking wordt aangepast (niet bij een niet-aangesloten binneninstallatie)
 • er een waterbehandelingsinstallatie (iets anders dan een ontharder) wordt geplaatst
 • er een drukverhogingsinstallatie wordt geplaatst
 • er een brandblusinstallatie wordt geplaatst die gebruik maakt van een binneninstallatie
 • er een CV-installatie wordt geplaatst of vervangen
 • er warm water wordt geproduceerd via een gecombineerd systeem (combiketel, warmtepomp …) waarbij additieven worden toegevoegd (anticorrosie, antilek, antivries …)
 • er een niet-huishoudelijke was- en vaatwasmachine wordt geïnstalleerd
 • er een droogkast wordt gebruikt met watervoorziening
 • er keukenapparatuur op water wordt gebruikt (bv. steamer, kookpot met vaste vulling, koffiemachine, drankautomaat …)
 • er een toestel wordt geplaatst op het interne (drink)waternet om te reinigen, behandelen, analyseren …
 • er een bijvulsysteem voor een vijver wordt geplaatst
 • er een zwembad met verwarming en/of bijvulling wordt geplaatst
 • het binnenleidingnet grondig uitgebreid of vernieuwd wordt

 

// Meer informatie?

Zie Algemeen Waterverkoopregelement  ( bij vlaamse mileumaatschappij)

 

// Tarieven

Keuring binneninstallatie: Vanaf 135* euro incl. BTW ( inbegrepen 1 werkuur) voor normale eengezinswoning ( zonder zwembad) , voor alle anderen vraag hier je offerte aan.

*i.g.v. in geval van +25 km van standplaats : toeslag 10 euro, in geval van +40 km van standplaats : toeslag 14,00 euro, vanaf +60 km toeslag 18,50 euro inclusief btw, voor afstanden groter dan 70 km : op aanvraag. In geval de keuring langer duurt dan 1 uur wordt er een supplement aangerekend van 20 euro per begonnen kwartier. ( indien plan en inventaris volledig overeenkomt met de werkelijke situatie en alle documenten zijn zoals gevraagd aanwezig zijn zal een keuring steeds gemakkelijk op 1 uur af te handelen zijn). voor keuringen aangevraagd voor uitvoering op zaterdag of na 17: 00 extra toeslag van 25 euro. Indien attest per post dient overgemaakt te worden in plaats van digitaal : toeslag 5,5 euro.

*** Wanneer u meerdere diensten afneemt bij De Marktlinde kan u genieten van BUNDELKORTINGEN.
Klik hier voor meer informatie. ***

 

// Documenten

 • Handleiding invullen inventaris
  Download

 • Inventarissen waterinstallaties
  Download

 • Flowchart bevoegdheden keurders
  Download

 • Flowchart: Welke keuring vraag ik aan?
  Download

 • Technisch reglement 2009
  Download

 • Repertorium 2020
  Download

 • Belangrijke tips bij het bouwen van uw waterinstallatie
  Download

 • Uitvoeringsplan voorbeeld
  Download