EPC

Nu aanvragen.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat toont hoe energiezuinig een gebouw is. Zo vindt u op uw EPC informatie over hoe goed het gebouw geïsoleerd is, hoe zuinig de verwarmingsinstallaties zijn, .... Op het EPC staan ook aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken.  Want samen streven we naar een energiezuinig gebouwenpark! 

Er zijn verschillende types EPC, afhankelijk van  het type gebouw. 

 

// Woonst verkopen of verhuren? EPC nodig!

Verplichtingen

Bij te koop/te huur stellen van woningen en appartementen is in de meeste gevallen een EPC verplicht.
In de advertenties moet u bepaalde informatie over het EPC opnemen

Wat vertelt dit EPC u?

Op de EPC's opgemaakt na 1 januari 2019 staat een label van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht).
Vermeld dit label bij de publicaties waar u uw woning te koop of te huur aanbiedt. Een goed label is immers prima reclame voor uw woning!

Energielabel van uw woning

Het EPC toont in hoeverre uw woning, appartement, studio, ... al voldoet aan de energiedoelstelling van 2050.
De Vlaamse regering wil met het Renovatiepact tegen 2050 alle Vlaamse woningen en appartementen minstens even energiezuinig maken als een energetische nieuwbouwwoning in 2017.

Het EPC geeft op een geautomatiseerde manier tips en aanbevelingen om het label van uw woning of appartement te verbeteren. Voor eengezinswoningen wordt bij het stappenplan automatisch een kostenraming meegegeven.

 

// Een EPC voor uw horeca-, handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, ...

Verplichtingen

Als een niet-residentiële eenheid (zijnde een gebouw of deel van een gebouw) te koop of te huur aangeboden wordt, moet deze over een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden beschikken als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De eenheid heeft een niet-residentiële bestemming,
  • De bruikbare vloeroppervlakte van de eenheid is niet groter dan 500 m²,
  • Het aaneengesloten niet-residentiële geheel dat de eenheid bevat mag niet groter zijn dan 1000 m² en er zijn meerdere niet-residentiële eenheden.
  • Per kleine niet-residentiële eenheid wordt er een EPC opgesteld.

Informatie over het EPC moet in de advertenties vermeld worden.

Wat vertelt dit EPC u?

Het EPC is een instrument om kopers, huurders en eigenaars in één oogopslag te informeren over de energetische prestaties van een gebouw. Op het EPC vindt u een label van A+ (zeer energiezuinig) tot F (zeer energieverslindend).

Het EPC voor kleine niet-residentiële eenheden geeft aanbevelingen om het gebouw energiezuinig te maken. In een stappenplan worden de meest prioritaire werken getoond. De bijhorende verbetering van het label wordt na de tabel weergegeven. Er worden geen prijsindicaties berekend voor de aanbevelingen.

Het EPC toont de berekende energiescore voor de verschillende bestemmingen (kantoor, handel, horeca, logeerfunctie, andere of onbekend) bij de 'Algemene gegevens'. Bij de berekening van de energiescore wordt rekening gehouden met de specifieke noden voor verwarming, koeling, sanitair warm water, ventilatie en verlichting, afhankelijk van de bestemming. Zo zal een restaurant bijvoorbeeld meer sanitair warm water verbruiken dan een kantoor.

Het label op het EPC voor kleine niet-residentiële eenheden wordt altijd bepaald op basis van de energiescore voor de bestemming 'kantoor'. Het label is dus onafhankelijk van de eigenlijke bestemming van de eenheid: kantoor, horeca, handel, logeerfunctie,.... Dit maakt het vergelijken van EPC's mogelijk. De labelgrenzen bij kleine niet-residentiële eenheden zijn anders dan voor woningen en appartementen.

Hoe de omzetting van de energiescore voor de bestemming 'kantoor' naar een label verloopt, kan u in onderstaande figuur zien.

 

// EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

Verplichtingen

Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen en appartementen is al meer dan tien jaar verplicht.

Vanaf 2022 is ook een EPC verplicht voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Het EPC van de gemeenschappelijke delen kan nu al worden opgemaakt door een energiedeskundige type A.

Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.

Wat vertelt dit EPC u?

Dit EPC gaat over de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw: het dak, de buitenmuren, de vloer, de vensters/deuren en verlichting van de gemeenschappelijke (circulatie)ruimtes zoals de inkomhal, de gang of een gedeelde (zit)ruimte. Naast de gebouwschil vallen ook de aanwezige collectieve installaties voor verwarming, warm water en zonne-energie hieronder.

Wat zijn de gemeenschappelijke delen

Op het EPC voor de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw staat geen label. Toch is er veel informatie af te lezen over de huidige energetische toestand van het gebouw, dankzij kleurenbalkjes en symbolen die de energieprestatie van elk onderdeel van het gebouw tonen en hun situering t.o.v. de energiedoelstelling 2050. EPC gemeenschappelijke delen: huidige staat.

Belangrijk zijn de aanbevelingen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Dit geeft de verschillende eigenaars van het gebouw op een snelle en eenvoudige manier inzicht in wat er moet gebeuren om het gebouw energetisch in orde te maken. Op dit EPC staan geen prijsindicaties. Renovatieoplossingen voor appartementsgebouwen vragen vaak een specifieke aanpak, waardoor het niet mogelijk is om hiervoor realistische prijsinschattingen te genereren.

Het EPC van de gemeenschappelijke delen is een instrument om de eigenaars en de gebouwbeheerder wegwijs te maken in de energieprestatie van het gebouw en hen te informeren over de stappen die best gezet worden om de energiezuinige renovatie op te starten. We willen in Vlaanderen immers een energiezuinig gebouwenpark tegen 2050!

 

// EPC van het appartement versus EPC van het gebouw

Het EPC gemeenschappelijke delen (hieronder links) bevat de nodige informatie en adviezen over het gebouw. Het EPC van het appartement (hieronder rechts) bevat de nodige informatie voor het appartement op zich.

De beide certificaten vullen elkaar aan. Het EPC van het appartement is verplicht bij verkoop of verhuur van het appartement. Het EPC voor de gemeenschappelijke delen van het het gebouw moet sowieso opgemaakt zijn vanaf 2022 en moet steeds up-to-date zijn.

// Tarieven EPC:

  • studio : 145 euro
  • appartement: 165 euro*
  • duplex : vanaf 185 euro*
  • woning: vanaf 195* euro
  • EPC : niet residentieel: vanaf 195* euro
  • EPC gemeenschappelijke delen: prijs op aanvraag.

Alle prijzen zijn incl. BTW. en aflevering : digitaal.

*appartement en duplex  groter dan 120 m2 : toeslag 25 euro, woningen groter dan 200 m2 : toeslag van 35 euro, groter dan 250 m2 : toeslag 50 euro, groter dan 250 m2 : op aanvraag. In geval epc niet residentieel : indien groter dan 150 m2: op aanvraag. In geval van afstand tot standplaats groter dan 30 km : toeslag 10 euro, groter dan 45 km : toeslag 14,50 euro, in geval van groter dan 60 km, toeslag 17,50 euro, meer dan 70 km : op aanvraag. In geval van uitvoering op zaterdag of na 17:00 : toeslag 25 euro. Indien attest  per post dient toegestuurd te worden in plaats van digitaal: toeslag 11 euro. 

*** Wanneer u meerdere diensten afneemt bij De Marktlinde kan u genieten van BUNDELKORTINGEN.
Klik hier voor meer informatie. ***