De geldigheid van een EPC

Nu aanvragen.

// Ondertekening

Om geldig te zijn moet een EPC ondertekend zijn door de energiedeskundige.

Is een digitaal ondertekend EPC geldig?
Het is toegestaan dat de energiedeskundige het EPC digitaal ondertekent met zijn e-ID. Een ingescande handtekening voldoet echter niet.

// Geldigheidsduur

Mijn EPC vervalt tussen het te koop/te huur stellen en de ondertekening van de akte/huurovereenkomst. Heb ik een nieuw nodig?

Ja. Er moet een geldig EPC aanwezig zijn van zodra de wooneenheid te koop of te huur wordt aangeboden. Er moet eveneens een geldig EPC aanwezig zijn bij de ondertekening van de akte of de nieuwe huurovereenkomst.
Er moet dus een geldig EPC zijn tijdens de volledige duur van het verkoopproces. Er zal dus zowel bij de ondertekening van het compromis, als bij de ondertekening van de authentieke akte een geldig EPC aanwezig moeten zijn. Indien er geen geldig EPC is op het moment van de ondertekening van de authentieke akte, moet de notaris dit melden bij het Vlaams Energieagentschap en riskeert de verkoper een geldboete.

Ook bij de ondertekening van het huurcontract moet er een geldig EPC aanwezig zijn. Indien het EPC vervalt in de periode tussen de ondertekening van het contract en de ingang van de huur, dan moet er geen nieuw EPC opgemaakt worden.

U moet dus een nieuw EPC laten opstellen als het EPC niet meer geldig is op het moment van de ondertekening van de akte of nieuwe huurovereenkomst.
Als er een geldig EPC Bouw aanwezig is, moet er echter geen EPC voor bestaande gebouwen opgesteld worden. Het EPC Bouw is een onderdeel van de EPB-aangifte en wordt opgesteld bij nieuwbouw projecten en ingrijpende energetische renovaties.

// Nuttige weetjes:

Bij het te koop of te huur stellen zijn er een aantal verplicht op te nemen vermeldingen in de advertenties.

Bij verkoop wordt het geldig EPC aan de koper overgedragen. De notaris is verplicht na te gaan of er een geldig EPC aanwezig is bij de ondertekening van de akte.
Bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst wordt een kopie van het geldig EPC aan de huurder ter beschikking gesteld.

// Afdrukken

Moet het EPC volledig in kleur worden afgedrukt om geldig te zijn?

Ja, het EPC moet in kleur ter beschikking gesteld worden aan de aanvrager van het EPC. Het is mogelijk om het EPC digitaal te bezorgen op voorwaarde dat de energiedeskundige het EPC digitaal ondertekend heeft met zijn e-ID. Als de eigenaar echter een afgedrukt exemplaar vraagt, moet de energiedeskundige het EPC alsnog afdrukken.